Kandevõime mõõtmised

Mõõtmised Dynatest LWD seadmega (asendab nii plaatkoormuskatset kui Inspector-seadmega mõõtmist) nii teedeehituslikel töödel kui tsiviilehitustes näiteks vundamendi aluse mõõtmisel…

Uurimis- ja arendustööd nii teekatendite valdkonnas kui teedeasjanduses laiemalt

Karjäärimaterjalide võrdlev analüüs eesmärgiga kontrollida materjali vastavust projektis ettenähtud tasemele…

Katendite projekteerimine teedele ja tänavatele

Eesti reeglite alusel (sh etapiviisilise ehituse arvestusega maanteedele) ja tüüpkatendite (Tallinn 2019) adapteerimisega teistele asumitele või aluspinnastele…

Teede projekteerimine ja planeerimine

Detailplaneeringute teedeosa konsulteerimine ja lahendamine…

Liiklusuuringud

Projekteerimiseks vajalikud uuringud – loendus, prognoos, läbilaskvused…

Muud konsultatsioonid

Teedevaldkonna konsultatsioonitegevus laiemalt, sealhulgas ekspertarvamuste ja hinnangute koostamine kohtuasjades…

Viimased artiklid blogis

Pop-up rattateed Tartus

Tartu POP-UP rattaradade ”projekt” on puudulik ning tegijatel puudub pädevus. Tartu Linnavalitsuse pädevus põhimagistraali projekti tellimisel paneb imestama. Ka siis kui linna eesmärk on šokiteraapia peab rõhk olema sõna teisel poolel. Atraktiivne rattateede põhivõrk kallutab auto koju jätma, kuid seda ei saa teha põhimagistraalidele autode arvel. Misasi õieti see pop-up on? ÕS sellist sõna eesti

Loe lähemalt »

Hea ehitustava ja Soome normid/juhendid

Ehitusseadustiku §7 sätestab hea ehitustava järgimise kohustuse. See omakorda peaks asendama olukorda, kus puuduvad konkreetsed normid või juhendid. Küsimusele, mida loetakse heaks tavaks, on vastanud kohus – selleks on standardid ka juhul kui vastavat standardit kusagil lähteülesandes ega juhendis viidatud ei ole. Sest reeglina on standardid soovituslikud, seadused-määrused kohustuslikud ja juhendid rakenduvad vastavalt lähteülesandele. Riigiteedel

Loe lähemalt »

Liiklusuuring ja vajalik täpsus

Liiklusuuringu vajalikust täpsusest Liiklusuuringul on NELI eesmärki: Määrata liiklussagedus selleks et tee klass või sõiduradade arv täpsustada – vajalik ristlõige Kontrollida ristmikuarvutust, et projekteeritav lahendus toimiks vähemalt 20 aastat Anda alus katendi projekteerimiseks – siin võib olla oluline ehitusaegse liikluse mahu hindamine, ka lühema-ajaliste ümbersõitude mõju osas. Tasuvusarvutuste teostamiseks. Ristlõige Esimesel ülesandel on täna ees

Loe lähemalt »

Viimased postitused foorumis

Probleem – ei kesta betoon ega ka e-katend talihooldust, sahaga tasandatakse mummud igal juhul. Aja küsimus. Kui soomlased on otsustanud, et kasutatakse …

Funktsionaalsusest veel. Tuleb välja, et vaja oleks sellist FAQ sektsiooni. KKK ehk korduvalt küsitud küsimused. Eriti on see vajalik uute normide juurutamisel, …

Mis funktsionaalsust see teedeinseneride liidu suhtluskeskkond võiks omada? Ehk on mõni sobilik valmisrakendus et ei peaks hakkama kodeerima. Alguses siin keskkonnas väikse …

Täna tasub vaadata, kuidas Raja/Mäepealse ristmikul fooritulede dubleerimine tänavakivides toimib. Paras pähkel on brai-kivide paigaldus juhul, kui ülekäigurada asub ristmiku geomeetria järgi …

Põikpragu – tihtipeale on tegemist stabiliseeritud alusest ülakihtidesse peegeldunud pragudega. Enamlevinud vanade tsemendi ja põlevkivituhaga stabiliseeritud alustel. On võimalik ka et ehitusprotsessis …

Some ideas to improve Dynatest LWD – external connectors needed only for external sensors – load cell and central deflection cell could …

Scroll to Top