Kandevõime mõõtmised

Mõõtmised Dynatest LWD seadmega (asendab nii plaatkoormuskatset kui Inspector-seadmega mõõtmist) nii teedeehituslikel töödel kui tsiviilehitustes näiteks vundamendi aluse mõõtmisel…

Uurimis- ja arendustööd nii teekatendite valdkonnas kui teedeasjanduses laiemalt

Karjäärimaterjalide võrdlev analüüs eesmärgiga kontrollida materjali vastavust projektis ettenähtud tasemele…

Katendite projekteerimine teedele ja tänavatele

Eesti reeglite alusel (sh etapiviisilise ehituse arvestusega maanteedele) ja tüüpkatendite (Tallinn 2019) adapteerimisega teistele asumitele või aluspinnastele…

Teede projekteerimine ja planeerimine

Detailplaneeringute teedeosa konsulteerimine ja lahendamine…

Liiklusuuringud

Projekteerimiseks vajalikud uuringud – loendus, prognoos, läbilaskvused…

Muud konsultatsioonid

Teedevaldkonna konsultatsioonitegevus laiemalt, sealhulgas ekspertarvamuste ja hinnangute koostamine kohtuasjades…

Viimased artiklid blogis

Betoonkatend

Ka asfaltbetoon ja väävelbetoon on betoonid, kuigi kummaski pole tsementi sees. Arutaks siiski tsemendiga katendikihtide teemat ja betoontee mõistena käsitleks tsemendisisaldusega katendikihiga teed. Ning täpsustaks veel, mitte lihtsalt katendikihi vaid kattekihi osas, sest katend koosneb kattest, alusest ja lisakihtidest. Kuid siin läheb asi juba ähmasemaks, sest tsemendiga kiht võib paikneda nii kattes kui aluses. Betoonteena

Loe lähemalt »

2+1 – 2+2 – 2+1 … otsustage ometi ja ehitame

Mõned jutupunktid, kuna poliitikud on JÄLLE leidmas, et raha ei ole, ehitame pigem 2+1 kui 2+2 maanteid. Ühtteist sellest võib ka raadiost kuulata. Sissejuhatuseks, et teedesektori tulevik on täna ikka pigimust. Teehoiukavas midagi nagu oleks, kuid koalitsioonilepingus ja riigieelarve strateegias nähakse ette kakastroof, mis tähendab, et sektor tuleb sisuliselt välja lülitada lootuses, et nii 3-4

Loe lähemalt »

Ringristmikud ja pöördealad ning asfaldi valik – SMA või surf

SMA või AC surf – üldiselt on SMA segul eelised AC surf ees nii paremas skeletis (koormustaluvus) kui haardeteguris. Tegelikult pole pilt aga nii ühene, skeleti eelis ilmneb sellest, et peenosiseid on segus vähem, segu on poorsem ja kivimaterjal on omavahel paremini kontaktis. AC surf poorsus on väiksem ja seega ka segu nihkekindlus. AC surf

Loe lähemalt »

Viimased postitused foorumis

Scroll to Top