Kandevõime mõõtmised

Mõõtmised Dynatest LWD seadmega (asendab nii plaatkoormuskatset kui Inspector-seadmega mõõtmist) nii teedeehituslikel töödel kui tsiviilehitustes näiteks vundamendi aluse mõõtmisel…

Uurimis- ja arendustööd nii teekatendite valdkonnas kui teedeasjanduses laiemalt

Karjäärimaterjalide võrdlev analüüs eesmärgiga kontrollida materjali vastavust projektis ettenähtud tasemele…

Katendite projekteerimine teedele ja tänavatele

Eesti reeglite alusel (sh etapiviisilise ehituse arvestusega maanteedele) ja tüüpkatendite (Tallinn 2019) adapteerimisega teistele asumitele või aluspinnastele…

Teede projekteerimine ja planeerimine

Detailplaneeringute teedeosa konsulteerimine ja lahendamine…

Liiklusuuringud

Projekteerimiseks vajalikud uuringud – loendus, prognoos, läbilaskvused…

Muud konsultatsioonid

Teedevaldkonna konsultatsioonitegevus laiemalt, sealhulgas ekspertarvamuste ja hinnangute koostamine kohtuasjades…

Viimased artiklid blogis

Haardetegur ja mõõtmine

Imavere õnnetuse valguses on põhjust midagi lahti kirjutada ehk üle vaadata. Haardeteguri mõõtmine – selleks kasutatakse Soomes toodetud Eltrip seadet, mis eeldab maanteekiirusel liikuva sõiduki ratta blokeerimist ehk blokeerimispiiril liikumist ja hindab sisuliselt negatiivset kiirendust. Auto peab olema naastrehvidega ja seadme paigalduse järel kalibreeritud varem kontrollitud seadmega. Haardetegur kui selline, on alati kahe materjali ehk

Loe lähemalt »

Uus projekteerimisnorm

Uut normiteksti on koostatud juba vähemalt 4 aastat. Sellega on tegelenud MKM/MTM ja MNT/TRA, läbitud on mitmeid ametkondlikke reforme ja vahetunud on koostajad. Põhirõhk on olnud ameti töötajatel, ministeeriumi poolt on protsessi vedanud Pavel Karev, kes küll praeguseks on siirdunud erasektorisse. Viimase aasta jooksul on protsessis osalenud ka mitmed erialaeksperdid, kes ei kuulu nn. Kompetentsikeskuse

Loe lähemalt »

Kulumisvaru asfaltkatetel

Kulumisvarul on mitu erinevat käsitlust, täna on maanteenormis (M106) lubatud lisada kulumisvaru, elastsete katendite projekteerimisjuhises (MA-2017-003) nähakse ette asfaltkatetes kulumisvaru 1 cm. Teiste riikide normides tuleb ette ka kulumisvaru ulatusena lubatud roopasügavus. St, kui max lubatud roopasügavus on 2 cm, siis tuleb projekteerimisel pärast arvutusi sama palju lisada ülemist kihti. See 1 cm on “kirik

Loe lähemalt »

Viimased postitused foorumis

Scroll to Top