Kandevõime mõõtmised

Mõõtmised Dynatest LWD seadmega (asendab nii plaatkoormuskatset kui Inspector-seadmega mõõtmist) nii teedeehituslikel töödel kui tsiviilehitustes näiteks vundamendi aluse mõõtmisel…

Uurimis- ja arendustööd nii teekatendite valdkonnas kui teedeasjanduses laiemalt

Karjäärimaterjalide võrdlev analüüs eesmärgiga kontrollida materjali vastavust projektis ettenähtud tasemele…

Katendite projekteerimine teedele ja tänavatele

Eesti reeglite alusel (sh etapiviisilise ehituse arvestusega maanteedele) ja tüüpkatendite (Tallinn 2019) adapteerimisega teistele asumitele või aluspinnastele…

Teede projekteerimine ja planeerimine

Detailplaneeringute teedeosa konsulteerimine ja lahendamine…

Liiklusuuringud

Projekteerimiseks vajalikud uuringud – loendus, prognoos, läbilaskvused…

Muud konsultatsioonid

Teedevaldkonna konsultatsioonitegevus laiemalt, sealhulgas ekspertarvamuste ja hinnangute koostamine kohtuasjades…

Viimased artiklid blogis

Tüüpsete ehk kataloogirakenduste piiratus

Tallinna linnale on koostatud tüüpkatendite kataloog, see on avaldatud Riigi Teatajas (2019). Tänasest vaatenurgast on tegemist kataloogikatenditega (valmis arvutatud kataloog), tüüpkatendiks loeme sellist, mis küll igal konkreetsel juhtumil läbi arvutatakse kuid mille aluseks on tüüpne info pinnaste ja materjalide kohta, pinnasenimetuse järgi tabelist võetud elastsusmoodul jne. Erilahendus tähendab olukorda, kus materjalide ja pinnaste omadused, mida

Loe lähemalt »

Norm, juhend ja JOKK

Norm, juhend ja JOKK – värskelt on kära Haapsalu peatänava kivisillutise kohta. See nimelt on ebatasane. Tehtud murtud pinnaga sillutiskividest (plaat on suhteliselt õhem, kivi paksem). Ehituse kvaliteedinõuded on kirjas MTM määruses nr 101. Sealt leiab kivisillutise kohta mõndagi, kuid siiski vähe, paragrahv 7 räägib sillutiskattega tee tasasusnõuetest – meetrise latiga kuni 5 mm (see

Loe lähemalt »

Pop-up rattateed Tartus

Tartu POP-UP rattaradade ”projekt” on puudulik ning tegijatel puudub pädevus. Tartu Linnavalitsuse pädevus põhimagistraali projekti tellimisel paneb imestama. Ka siis kui linna eesmärk on šokiteraapia peab rõhk olema sõna teisel poolel. Atraktiivne rattateede põhivõrk kallutab auto koju jätma, kuid seda ei saa teha põhimagistraalidele autode arvel. Artikkel ilmus Tartu Postimehes. Misasi õieti see pop-up on?

Loe lähemalt »

Viimased postitused foorumis

Probleem – ei kesta betoon ega ka e-katend talihooldust, sahaga tasandatakse mummud igal juhul. Aja küsimus. Kui soomlased on otsustanud, et kasutatakse …

Funktsionaalsusest veel. Tuleb välja, et vaja oleks sellist FAQ sektsiooni. KKK ehk korduvalt küsitud küsimused. Eriti on see vajalik uute normide juurutamisel, …

Mis funktsionaalsust see teedeinseneride liidu suhtluskeskkond võiks omada? Ehk on mõni sobilik valmisrakendus et ei peaks hakkama kodeerima. Alguses siin keskkonnas väikse …

Täna tasub vaadata, kuidas Raja/Mäepealse ristmikul fooritulede dubleerimine tänavakivides toimib. Paras pähkel on brai-kivide paigaldus juhul, kui ülekäigurada asub ristmiku geomeetria järgi …

Põikpragu – tihtipeale on tegemist stabiliseeritud alusest ülakihtidesse peegeldunud pragudega. Enamlevinud vanade tsemendi ja põlevkivituhaga stabiliseeritud alustel. On võimalik ka et ehitusprotsessis …

Some ideas to improve Dynatest LWD – external connectors needed only for external sensors – load cell and central deflection cell could …

Scroll to Top