Muud konsultatsioonid

  • Teedevaldkonna konsultatsioonitegevus laiemalt, sealhulgas ekspertarvamuste ja hinnangute koostamine kohtuasjades. Näiteks, olemasolevate erateede kandevõime mõõtmine ja selle alusel hinnangute koostamine.
  • Koolitused (nii TalTech raames kui ka otse) – näiteks – projekteerimisnormidest, katenditest ja eraldi sillutiskatendist, katendiarvutusest, liiklusohutuse audiitorite täiendkoolitused.

Huvi korral võtta ühendust ain@t-konsult.ee.

Scroll to Top