Teede ja platside projekteerimine

Teede projekteerimine ja planeerimine

  • Detailplaneeringute teedeosa ja liikluslahenduste konsulteerimine ja lahendamine
  • Väiksemate tee-ehituslike objektide projekteerimine (teede ja väljakute projekteerimine hoonete ehituses; parklate projekteerimine; mahasõidud ja juurdepääsud – ei pretendeeri suurematele objektidele kuna see pole meie põhisuund – kuigi, oleme ette võtnud ka Sauga-Pärnu projekteerimise eelprojekti tasemel)
  • Trajektoori kontroll erinevate sõiduvahenditega (vajalik nii ristmike kui platside ja juurdepääsude planeerimisel)
  • Projektide ekspertiis (ja liiklusohutuse auditeerimine)
  • Arenduseesmärk – teede projekteerimisnormide kaasajastamine ja uue „Teedeehitaja käsiraamatu“ koostamine (osalemine protsessis) – normid ei peaks sisaldama ballasti ja tööjuhised võiks leida pigem käsiraamatust.

Huvi korral võtta ühendust riho@t-konsult.ee.

Scroll to Top