Normid

Normid

Siin püüame hoida ülevaadet normdokumentidest ja juhenditest pigem naaberriikides, sest Eesti juhised peavad olema kajastatud Maanteeameti kodulehel. Nüüd siis ehk Transpordiameti. Põhirõhk on meie jaoks katendites, kuid kajastamist leiab ka muu huvipakkuv.

Rootsi normid on hiljuti uuenenud:

TRVK Väg asemel on TRVINFRA seeria (01.10.2020)

VGU – 2020 (baas)

 • 2020-029 (road and street design requirements)
 • 2020-142 – täiendus 029’le juuli 2020
 • 2020-030 (concepts and basic values)
 • 2020-031 (solutions)
 • 2011-072 TRVK Väg – tehnilised nõuded tee projekteerimisele
 • 2011-073 TRVR Väg – täpsustused eelnevale
 • PMS Objekt (katendiarvutus, see on küll 2016)

Soome normid ja juhendidüldises loetelus, valik olulisematest, uuemast vanemani

Lingid ei pruugi korrektselt töötada – sest nende kodukas muutus, kuid juhendi leiab ka numbri alusel üles.

 • 2023-33 – maantee ja raudtee valgustus
 • 2022-34 – jalakäijate alad
 • 2023-20 – piirded
 • 2022-38 – teeprojekt ja selle koosseis
 • 2022-34 – jalakäigualade projekteerimine
 • 2022-27 – müratõkked
 • 2022-23 – valgustipostid ja alused
 • 2022-20 – taaskasutusmaterjalid teedeehituses
 • 2020-35 – süvendite projekteerimine
 • 2020-22 – teeprojekteerimine ja pikad veokid
 • 2020-19 – naastrehvide eristamine
 • 2020-18 – jalgrattateede projekteerimine
 • 2019-23 – roopa areng
 • 2018-38 – teekonstruktsioonide projekteerimine (eestikeelne) ning samaga seotud ka Excel-fail arvutuste teostamiseks
 • 2018-34 – koormuspiirangud teedelagunemisperioodil
 • 2018-14 – muldkeha stabiilsusarvutus
 • 2018-04 – liikluskorraldus teetöödel
  • 2017-06– liikluskorraldus kattetöödel
  • 2017-28 – liiklus tee-ehituse ajal
 • 2017-35 – liikluse rahustamine
 • 2015-39 – põhimaanteede eritasandisõlmed
 • 2015-25 – kattemarkeeringu projekteerimine
 • 2014-16 – piirete projekteerimine
 • 2014-11 – kergliiklusteede projekteerimine
 • 2014-01 – kruusateede hooldus
 • 2013-30 – tee plaanilahenduse kavandamine
 • 2013-29 – tee ristlõike kavandamine
 • 2013-05 – kuivenduse projekteerimine
 • 2012-10 – tee geotehniline projekteerimine
 • 2010-09 – muldkeha ja süvendi kavandamine
 • TIEH 2100001-01 – samatasandiristmik (veidi vana aga selgitab mh teelaienduse kolmekülgsel ristmikul – ilmselt on see aluseks olnud uuele projekteerimisnormile)

Taani normdokumentidest käsitleme vaid katendiarvutust:

MMOPP 2017 (juhendi ingliskeelne versioon aastast 2019) ja tarkvara

 

Vene süsteemidest tasub tähelepanu juhtida:

projekteerimisnormid: SP 34.13330.2021 on uuendatud projekteerimisnorm (1985 versiooni mitmekordne uuendus).

katendi projekteerimisnorm ehk standard – PNST 265-2018 – eelstandard, asendab VSN (1983) ja ODN (2001) ning MODN (2003), mis omakorda asendati uuega PNST 542:2021 – see kehtib 1-3 klassi teedele, madalama kategooria teedel on PNST 371:2019 ja GOST P 58818:2020. Lisaks on väljas ka tüüpkatendite juhis PNST 390-2020 – juhises viidatakse alusena just 2018 juhisele (265-2018). Paralleelselt on käigus ODM 218.2.104-2020 kui harukondlik normdokument (rosavtodor), samuti kataloogikatendina

kandevõime mõõtmine: PNST  311-2018 – eelstandard, uus ja seletab lahti plaatkoormuskatse ning GDP (Zorn, HMP – analoog) kasutamise sidumata kihtide kvaliteedikontrollis – see on asendatud uue standardiga GOST R 59866-2022. Olulised momendid: plaatkoormuskatsele on esitatud nõuded, eelkoormamine 40 kPa survega, liival maksimaalne koormus 250 kPa ja killustikul standardne 500 kPa. Kergseadmega võrreldakse ka standardhälvet.

Eesti osas on MNT kodulehel üsna adekvaatne ülevaade juhenditest, kuid MKM määruste osas puudub selge kataloog teemadest mis teedega seonduvad:

Kuuldavasti kirjutatakse nii mõndagi eelpool loetletust ringi, paratamatult toob see kaasa ka muudatused juhendites – kuid tõenäoliselt näeme neid alles 2021 või koguni 2022

Hõlpsamaks leidmiseks mõned viited võibolla olulisematele uuringutele:

Baasuuring katenditest (kataloogilahendid) (2022) – koos IPT

Ühikhinnad (2019) ja varasem (2013)

Pinnased ja materjalid (2014)

52 tonni töö (2011)

Baasprognoos (2007, Tiit Metsvahi) – praegu on kinnitamisel uus prognoos mis valmis 2020 – selle tutvustamine/koolitamine on Covidi tõttu veninud.

Scroll to Top