Normid

Normid

Siin püüame hoida ülevaadet normdokumentidest ja juhenditest pigem naaberriikides, sest Eesti juhised peavad olema kajastatud Maanteeameti kodulehel. Põhirõhk on meie jaoks katendites, kuid kajastamist leiab ka muu huvipakkuv.

Rootsi normid on hiljuti uuenenud:

TRVK Väg asemel on TRVINFRA seeria (01.10.2020)

VGU – 2020 (baas)

  • 2020-029 (road and street design requirements)
  • 2020-142 – täiendus 029’le juuli 2020
  • 2020-030 (concepts and basic values)
  • 2020-031 (solutions)
  • 2011-072 TRVK Väg – tehnilised nõuded tee projekteerimisele
  • 2011-073 TRVR Väg – täpsustused eelnevale
  • PMS Objekt (katendiarvutus, see on küll 2016)

Soome normid ja juhendid, üldises loetelus, valik olulisematest, uuemast vanemani

Taani normdokumentidest käsitleme vaid katendiarvutust:

MMOPP 2017 (juhendi ingliskeelne versioon aastast 2019) ja tarkvara

 

Vene süsteemidest tasub tähelepanu juhtida:

projekteerimisnormid: SP 34.13330.2021 on uuendatud projekteerimisnorm (1985 versiooni mitmekordne uuendus).

katendi projekteerimisnorm ehk standard – PNST 265-2018 – eelstandard, asendab VSN (1983) ja ODN (2001) ning MODN (2003), mis omakorda asendati uuega PNST 542:2021 – see kehtib 1-3 klassi teedele, madalama kategooria teedel on PNST 371:2019 ja GOST P 58818:2020. Lisaks on väljas ka tüüpkatendite juhis PNST 390-2020 – juhises viidatakse alusena just 2018 juhisele (265-2018). Paralleelselt on käigus ODM 218.2.104-2020 kui harukondlik normdokument (rosavtodor), samuti kataloogikatendina

kandevõime mõõtmine: PNST  311-2018 – eelstandard, uus ja seletab lahti plaatkoormuskatse ning GDP (Zorn, HMP – analoog) kasutamise sidumata kihtide kvaliteedikontrollis

Eesti osas on MNT kodulehel üsna adekvaatne ülevaade juhenditest, kuid MKM määruste osas puudub selge kataloog teemadest mis teedega seonduvad:

Kuuldavasti kirjutatakse nii mõndagi eelpool loetletust ringi, paratamatult toob see kaasa ka muudatused juhendites – kuid tõenäoliselt näeme neid alles 2021 või koguni 2022

Hõlpsamaks leidmiseks mõned viited võibolla olulisematele uuringutele:

Ühikhinnad (2019) ja varasem (2013)

Pinnased ja materjalid (2014)

52 tonni töö (2011)

Baasprognoos (2007, Tiit Metsvahi) – praegu on kinnitamisel uus prognoos mis valmis 2020 – selle tutvustamine/koolitamine on Covidi tõttu veninud.

Scroll to Top