Dynatest

Dynatest on asutatud Taanis 1976 (Mark Hayven, Richard Stubstad ja Anders Sorensen) ja tegeleb katendite teemaga laiemalt, arendades ja tootes seadmeid, seni ka osutades konsultatsiooniteenuseid. Esimesele LWD seadmele (1977; pikalt toodetud LWD 3031 – järgnes 3032 mida toodetakse ka täna), edasi FWD-seade (1980; selline on ka Teede Tehnokeskusel) ja HWD (1987) lennuväljade jaoks. 2015 valmis ka FFWD mis on kiirematoimeline sest hüdraulika asemel on elekter tööle pandud. ELMOD on esimene laiema leviga tarkvara mis võimaldab FWD tulemusi otse kasutada tagasiarvutusteks (mõõdetud kandevõimest kihtide näitajateni), LWD jaoks kohandati LWDmod.

Firma on 2019 restruktureeritud – Dynatest International A/S (CEO Christian Lanng) müüs 07.11.2019 Taani üksuse firmale Eltronic Group A/S (ca 500 töötajat, 580 M DKK käive) ja uus juhtkond tõi USAst Kopenhaagenis (Ballerup) paiknevasse üksusesse (Dynatest A/S, CEO Klaus Aude) ka osa tootmisest, mis on seni paiknenud USAs. Taani üksus tegeleb seega tootmise, kasutajatoe ja arendusega. Dynatestil on seni Euroopas edasimüüjad/agendid Leedus (Vilnius, Vildoma), Poolas (Varssavi, ToroPol), Ukrainas (Harkov, Emcc)  ja Venemaal (Moskva, Rastom) ning ka Serbias, Bulgaarias, Hispaanias ja Portugalis.  Mujal maailmas veel esindused ja edasimüüjad (Türgi, Kolumbia, Saudi Araabia, Kasahstan, Pakistan, India, Vietnam, Malaisia, Filipiinid, Hiina, Lõuna-Korea).

Dynatest LWD seadmeid toob maale Est-Doma OÜ (Läti firma Sia Doma filiaal; juht Jaanus Vahtra). Varasema Dynatest International alla kuulusid peale seadmete arenduse, tootmise ja hoolduse ka konsultatsiooniteenused, mida osutati laiapõhjaliselt üle maailma. Konsultatsiooniosa ei jätka Dynatesti kontserni raames (USA konsultatsiooniteenused läksid üle ARA kontsernile). Raptor – RWD (rolling wheel deflectometer) müüdi Rambollile (Ramboll RST) – kolm komplekti koos õiguste ja arendustega. Siiski jätkatakse HWD seadmetega lennundusvaldkonnas mõõtetöid (lennuliiklusala kandevõimed ja siit tulenevad PCN/PCR arvutused)

LWD – lightweight deflectometer – seade, mis mõõdab koormusplaadile langeva raskuse mõjul tekkiva deformatsiooni ja arvutab selle alusel mõõdetava konstruktsiooni (pinna) elastsusmooduli (kandevõime). Seadmed võib üldistatult jagada kolme koolkonda:

  • Soome koolkond – Loadman ja Inspector. Omadus: monoblokk seade, fikseeritud raskus 10 kg ja koormuse langemiskõrgus, seade vinnastatakse 180 kraadise pöördega; mõõterežiim oluliselt suurema pingega kui konstruktsioonis reaalses tööolukorras
  • Saksa koolkond – Zorn, HMP, Weber ja Terratest (varasemad mudelid), tuntud ka kui GDP (german dynamic plate test). Omadus: seade kahes osas – tugivarras raskusega (reeglina 10 kg, kuid võimalik ka 15 kg koormus lisavarustusena, fikseeritud langemiskõrgus), 300 mm koormusplaat sensoriga, reeglina fikseeritud 100 kPa pingerežiim mis on adekvaatne killustikaluse all mõõtmisel. USA standard ASTM E2835-21
  • Taani koolkond – Keros, Prima ja Dynatest ning ka Terratest 9000 ja 3ipe – funktsionaalselt on tegemist väga sarnaste seadmetega, erinevused võivad olla detailides (näiteks, puhvrite kujus, transpordiviisis ja kindlasti ka tarkvaras). Omadus: võimalik erinevad koormused 10…20 kg, valitav langemiskõrgus, vahetatavad/lülitatavad alusplaadid (300 mm/150mm; 100 mm, lisavarustuses 200 mm), kaks lisa-andurit vajumikausi mõõtmiseks (samuti lisavarustus). Mõõterežiim valitav vastavuses mõõdetava kihi tegeliku töörežiimiga. USA standard ASTM E2583-07 (2020)
FWD – Falling Weight Deflectometer – mida kasutab ka Teede Tehnokeskus. Dynatest on teinud huvitava uuringu, mida just tutvustatakse USAs. FWD seadmele on lisatud üks sensor 10 cm tsentrist ja see annab olulise täpsuse tõusu asfaltkatete hindamisel. See on koostöö Dynatesti (Umberto Pinori) ja Taani Tehnikaülikooli (Eyal Levenberg) vahel. Ilmselt pakutakse seda uuendust ka olemasolevatele FWD seadmetele ning täiendatakse ka ELMOD tarkvara.
Scroll to Top