Katendite projekteerimine

Katendite projekteerimine teedele ja tänavatele

  • Eesti reeglite alusel (sh etapiviisilise ehituse arvestusega maanteedele) ja tüüpkatendite (Tallinn 2019) adapteerimisega teistele asumitele või aluspinnastele
  • Sillutiskatendid – ekspertiis, projekteerimine, konsultatsioonid. Probleemide ennetamine ja kus võimalik, ka lahendamine. Koostöö Tallinna sillutis- ja betoonkatendite osas nii projekteerijate kui ehitajatega.
  • Soome juhendite alusel (juhend 2018, Odemarki valem, tüüpkatendid tänavatele), võimalik alternatiiv senisele süsteemile
  • Taani juhendite baasil – MMOPP2017 (head lahendused nii Confalt-Densifalt poolelastsete kihtide kui erineva tugevusega tsementsideainega kihtide arvutuseks, ka sillutiskatete arvutus – kuid puudulik kliima osa)
  • Rootsi (PMS Objekt) juhendite alusel (väga hea kliimamoodul)
  • Konstruktsioonide optimeerimine (hind, materjalide saadavus ja asendamine)
  • Arenduseesmärk – kasutada lähteandmetena materjalide kontrollitud parameetreid ja töötada välja vastavad algoritmid, et mõõdetav saaks olla lähedane arvutatavaga
  • Tegelikult ei piirdu tegevused teedega – tegeleme ka lennuväljade katenditega (Tartu, Tallinn, Ämari, Ruhnu)
  • Missioon – optimaalne lahendus, kuid esmalt tuleb see leida

Huvi korral võtta ühendust ain@t-konsult.ee.

Scroll to Top