Tee seisundi hindamine

Seoses ehitusaegse transpordi või massvedudega tuleb ette olukordi kus KOV süüdistab ehitajat/vedajat tee seisukorra olulises halvendamises. Kui tee on enne vedude algust juba defektne siis tasub läbi viia tee seisukorra hindamine selleks, et fikseerida olukord ning hiljem on KOV-il raskem ehitajat süüdistada kui tee seisukord oli juba enne planeeritud vedusi defektne. Ehk ka vastupidi, on KOV poolel näiteks vaja tõestada et enne vedusid oli kõik korras.

Tee seisukorra hindamist viime läbi eksperthinnagu vormis (kuni seda teenust ei ole veel reguleeritud tee auditi sildi all) ning kasutame selleks järgnevaid meetmeid:

1. Kui vaadeldav tee on sidumata kattega siis on võimalik mõõta kandevõimet kasutades Dynatest LWD kergdeflektomeetrit ning võrrelda saadud tulemusi minimaalselt vajaliku tasemega. (teekate ei tohi olla külmunud mõõtmise ajal).

2. Kui vaadeldaval teel on seotud kate siis saab teha roopa mõõtmisi kasutades Englo Gapman profilomeetrit.

3. Fikseerime kõik teel olevad defektid.

Huvi korral võtta ühendust simmo@t-konsult.ee

Scroll to Top