Ettevõttest

Ettevõttest

UUDISED

 • Suurem töö järgmiseks 6 kuuks – KUI lubada 60-tonnised veokid Eesti teedele, mida see endaga kaasa tooks. Leping allkirjastatud.
 • Lennualade arvutused polegi roostes – Ruhnu rada rehkendatud FAARFIELD 2.0 ja PCR
 • Addenda – septembris järjekordne katendikoolitus tehtud, kandevõimekoolitus plaanis. Peaks needki iga-aastasteks kujunema. Plaanis veebruaris liiklusprognoosi koolitus TTÜ poolel.
 • Septembrist 2022 liitus meeskonnaga Simmo Talpas-Taltsepp – tehnik, alustab kandevõime mõõtmistega. Kontaktid – simmo@t-konsult.ee ja 53587866
 • 11-12.08.2022 – eriveos Turba-Paldiski – 51 meetrine sild, Kaarlaid korraldas, Silvasti vedas kuid meie poolt oli veo geomeetria kontroll ja konsultatsioonid nii Turbas kui sihtkohas Lohja lähistel Soomes.
 • Tartu tüüpkatendid, tegelikult kataloogikatendid.
 • 28.10.2021 – Äripäeva taristukonverents – ja 20.10 betooni tehnoloogiapäev – ettekanne Õismäe katselõigust
 • 24.08.2021 – BRC 2021 (Baltic Road Conference mida korraldatakse nelja-aastase perioodiga) mis seekord virtuaalsel moel. Kaks ettekannet T-Konsult OÜ poolt – Dynatest LWD kasutuskogemustest 2017-2021 ja E-katendi arendamisest.
 • Ostsime Englo seadme Gapman ja katsetame seda Kommunaalameti tellitud töö raames. Tegemist on lihtsalt kasutatava seadmega, kuid see vajab andmeanalüüsiks veel veidi tööd – esimene Eestis.
 • 01.04-04.04.2021 liikus Kaarlaiu korraldatud eriveos Pildikülast (Jüri) Paldiski sadamasse (Estanc boiler, 210 tonni – 30-teljeline autorong pikkusega 50 meetrit ja täismassiga pea 300 tonni) – projekteerisime vajalikud teelaiendused ja liikluskorralduse. Neid laiendusi on vaja ka teistele eriveostele kuniks Valingu viadukt valmis saab. Seni on järgnevad veod olnud väiksemad (lühemad, kergemad)
 • Eesti Maaülikool korraldas 3 juunil 2021 koolituse teedevaldkonna teemadest.
 • Addenda korraldas 31.03.2021 koolituse – kutsed ja kompetents, mille sisust saab veidi aimu ka siin artiklite osas, sihtgrupiks on rohkem tellija. Analoogne koolitus korratud 14.10.2021, kahjuks mõlemad virtuaalsel kujul.
 • Dynatest LWD kasutati 2020 sügisel Pärnu ümbersõidu rekonstrueerimisel, tsementstabiliseeritud aluse kvaliteedikontrollis mis võimaldas enne 24 tunni möödumist stabiliseerimisest paigaldada asfaldi ja sisuliselt teha kogu katendi rekonstrueerimise kahe päevaga
 • Dynatest LWD seadmega mõõdetav kandevõime asendab nii Inspector-seadmega mõõdetavat kui plaatkoormuskatset.  vt: Tallinna tüüpkatendite juhend Riigi Teatajas mis tugineb uuringul.
 • Tehnopoli parkimiskorraldus on muutunud (Europark, 2h kellaga) – ja terminal on ka 1. korrusel

T-Konsult OÜ on registreeritud (nr 12878340) 13.07.2015 – samal päeval, kui TTÜ (nüüd ehk TalTech) lektori Ain Kendra eelmine tööandja Ramboll (Taani) müüs Eesti üksuse tegevjuhtkonnale. Alustasime tegevust 08.08.2015 ja alates 2018 kevadest avasime kontori Tehnopoli ruumides (Mäealuse 2/1). Tööd on tihedalt seotud ka õpetamisega muuhulgas läbi magistritööde korralduse. 2018 kevadest liitus insener Riho Eichfuss, 2019 kevadel võtsime tööle ka tehniku.

Põhiosa rakendusuuringutest teostatakse koos tudengitega, tihti ka otseselt magistritöödena kuni riik ei pea otstarbekaks rakenduslike alusuuringute tellimist. 2018-2021 – 12 magistritööst seitsmes on kasutatud Dynatest LWD seadmeid.

Alates 2015 ehk siis T-Konsulti aegu on olulisemateks uuringuteks olnud Maanteeametile siirdetegurite arendus, mitmed uuringud koos ERC Konsultatsiooni OÜ-ga, Tallinna tüüpkatendid. Tööd ja leiba annavad nii liiklusuuringud, liiklusohutuse auditeerimine ja katendite projekteerimine allhankena teistele suurematele projekteerimisfirmadele, viimasel ajal ka tihedam koostöö Infragate’ga. Eraldi võiks veel märkida LED-ekraanide ohutushinnangud, eriveoste arvutused ja mitmesugused erinevad ekspertiisid. Koostöös arhitektidega lahendame detailplaneeringute probleeme ja koostame teede/platside projekte. Nagu kõrvalolevalt fotolt näha, on väga oluline roll Dynatest LWD seadmetel, seda nii kandevõime mõõtmistes (sh plaatkoormuskatse asemel) kui rakendusuuringutes. Meeskond osaleb ka e-katendite projektis (e-pavement projekt; e-Pavement OÜ). Majanduslik areng (käive) 2015-st: 22-44-76-70-118-117-160. Siis ikka veel väike firma ja astmelise arenguga. Aga vähemalt täna pole ka ambitsiooni nulle juurde teha. Tasa ja targu.

T-Konsult toetab ka tudengeid Peep Sürje nimelise fondi stipendiumi kaudu

Firma on käibemaksukohuslane (KMKR EE101809223).

MTR majandustegevusteated (NB! tegevused ainult teedevaldkonnas):

 • EEP003377 – projekteerimine
 • ELK000064 – liikluskorralduse projektide tegemine
 • EPE001078 – ehitusprojektide ekspertiis
 • EEK001231 – ehitise audit (muud insener-tehnilised tegevusalad; teimimine ja analüüs) kuigi siin on probleem – juriidikas ei ole määratletud teede auditit, hoone puhul teeb seda ehitusinsener, silla puhul sillainsener.

Ain Kendra – volitatud teedeinsener (tase 8) – kutsetunnistus 176349

Riho Eichfuss – diplomeeritud teedeinsener (tase 7) – kutsetunnistus E00391

Scroll to Top