Ettevõttest

UUDISED

 • Märtsi keskel on ees kolimine – linnast välja, Peetri asumisse. Uus aadress peaks olema Treiali tee 2.
 • Sammsammuline põlvkonnavahetus – firma tegevjuhiks on Riho Eichfuss ning nii TTÜ kui TKTK lõputööde juhendamisega tegelevad kõik meeskonna liikmed. Ain on nüüdsest rohkem konsultant ja koolitaja.
 • KAP 3.0 – kuniks pole riiklikku tellimust, tegeleme veebipõhise rakenduse KRP 1.0 beetaversiooniga (katendite rehkendamise programm – kas sellest saab KAP 3.0 ei sõltu enam meist), mis tugineb Soome juhendile. See veebipõhine jääb toimima, tõenäoliselt lühema ja lihtsamana ka siis, kui põhirakendus valmis peaks saama. Simmo kaitses oma lõputöö – Soome katendiprojekteerimise süsteemi ja KRP tarkvara teemas. Amet on seisukoha öelnud, et niipea nad riigiteedel ei soovi süsteemi muuta – teistel juhtudel on tegemist tellija otsusega ja kõik võimalused lahti.
 • 2022/2023 60-tonniste veokite lubamine Eesti riigiteedele (mis maksab) ja siirdetegurite uuendamine (soovitus üleminekuks Soome katendisüsteemile KUNA see on end tõestanud 60t ja suuremate koormusega). 
 • BRC 2021 (Baltic Road Conference mida korraldatakse nelja-aastase perioodiga) mis seekord virtuaalsel moel. Kaks ettekannet T-Konsult OÜ poolt – Dynatest LWD kasutuskogemustest 2017-2021 ja E-katendi arendamisest.
 • Ostsime Englo seadme Gapman – tasasuse ja kalde kontroll suvalise pikkusega latiga.
 • 01.04-04.04.2021 liikus Kaarlaiu korraldatud eriveos Pildikülast (Jüri) Paldiski sadamasse (Estanc boiler, 210 tonni – 30-teljeline autorong pikkusega 50 meetrit ja täismassiga pea 300 tonni) – projekteerisime vajalikud teelaiendused ja liikluskorralduse. Neid laiendusi on vaja ka teistele eriveostele kuniks Valingu viadukt valmis saab. Seni on järgnevad veod olnud väiksemad (lühemad, kergemad)
 • Dynatest LWD kasutati 2020 sügisel Pärnu ümbersõidu rekonstrueerimisel, tsementstabiliseeritud aluse kvaliteedikontrollis mis võimaldas enne 24 tunni möödumist stabiliseerimisest paigaldada asfaldi ja sisuliselt teha kogu katendi rekonstrueerimise kahe päevaga
 • Dynatest LWD seadmega mõõdetav kandevõime asendab nii Inspector-seadmega mõõdetavat kui plaatkoormuskatset.  vt: Tallinna tüüpkatendite juhend Riigi Teatajas mis tugineb uuringul.
 • Tehnopoli parkimiskorraldus on muutunud (Europark, 2h kellaga) – ja terminal on ka 1. korrusel

T-Konsult OÜ on registreeritud (nr 12878340) 13.07.2015 – samal päeval, kui TTÜ (nüüd ehk TalTech) lektori Ain Kendra eelmine tööandja Ramboll (Taani) müüs Eesti üksuse tegevjuhtkonnale. Alustasime tegevust 08.08.2015 ja alates 2018 kevadest avasime kontori Tehnopoli ruumides (Mäealuse 2/1). Tööd on tihedalt seotud ka õpetamisega muuhulgas läbi magistritööde korralduse. 2018 kevadest liitus insener Riho Eichfuss, 2019 kevadel võtsime tööle ka tehniku. 2022 liitus Simmo Talpas-Taltsepp ja nüüdseks on kasvanud inseneriks.

Põhiosa rakendusuuringutest teostatakse koos tudengitega, tihti ka otseselt magistritöödena (või ka TKTK bakalaureusetöödena) mida tegelikult juhendame kogu tiimiga, kuni riik ei pea otstarbekaks rakenduslike alusuuringute tellimist. Seejuures kasutame maksimaalselt oma seadmeparki Dynatest LWD ja Englo Gapman.

Alates 2015 ehk siis T-Konsulti aegu on olulisemateks uuringuteks olnud Maanteeametile (nüüd siis Transpordiametile) 60 tonni uuring, siirdetegurite arendus, mitmed uuringud koos ERC Konsultatsiooni OÜ-ga, Tallinna tüüpkatendid (mida nüüd tuleks katendikataloogiks nimetada ja uuendada). Tööd ja leiba annavad nii liiklusuuringud, liiklusohutuse auditeerimine ja katendite projekteerimine teistele allhankena suurematele projekteerimisfirmadele, viimasel ajal ka tihedam koostöö Infragate’ga. Ja muud väiksemad projekteerimistööd. Eraldi võiks veel märkida LED-ekraanide ohutushinnangud, eriveoste arvutused ja mitmesugused erinevad ekspertiisid. Kindlasti tuleks rõhutada kompetentsi sillutiskatendite osas, mida oleme kogunud läbi reaalsete ebaõnnestumiste analüüside ja teiste riikide juhiste või materjalitootjate kasutusjuhendite uurimise. Koostöös arhitektidega lahendame detailplaneeringute probleeme ja koostame teede/platside projekte. Nagu kõrvalolevalt fotolt näha, on väga oluline roll Dynatest LWD seadmetel, seda nii kandevõime mõõtmistes (sh plaatkoormuskatse asemel) kui rakendusuuringutes. Oluliseks on koolitus, seda küll erinevate partneritega. Ja meediasuhtlus. Meeskond osaleb ka e-katendite projektis (e-pavement projekt; e-Pavement OÜ)

T-Konsult toetab ka tudengeid Peep Sürje nimelise fondi stipendiumi kaudu

Firma on käibemaksukohuslane (KMKR EE101809223).

MTR majandustegevusteated (NB! tegevused ainult teedevaldkonnas, mitte üldehituses või sildades – kui sellisteks peaks vajadus olema, siis teeme koostööd vastava valdkonna ekspertidega):

 • EEP003377 – projekteerimine
 • ELK000064 – liikluskorralduse projektide tegemine
 • EPE001078 – ehitusprojektide ekspertiis
 • EEK001231 – ehitise audit (muud insener-tehnilised tegevusalad; teimimine ja analüüs) kuigi siin on probleem – juriidikas ei ole määratletud teede auditit, hoone puhul teeb seda ehitusinsener, silla puhul sillainsener.

Ain Kendra – volitatud teedeinsener (tase 8) – kutsetunnistus 176349

Riho Eichfuss – diplomeeritud teedeinsener (tase 7) – kutsetunnistus E00391

Simmo Talpas-Taltsepp – diplomeeritud teedeinsener (tase 7)

Scroll to Top