Ettevõttest

UUDISED

 • Liitusime Rae Ettevõtete liiduga.
 • Kolisime Tehnopolist Peetrisse.
 • Juhendame teedeala üliõpilaste lõputöid nii TTÜ kui TKTK juures.
 • Oleme pidevalt läbi viinud koolitusi – uue projekteerimisnormi teemas, katendite projekteerimisest üldiselt ja sillutiskatetest eraldi ning kandevõime mõõtmistest – piisavalt et see teema ei oma enam uudisväärtust.
 • Ostsime Englo seadme Gapman ja oleme seda katsetanud nii Kommunaalameti töödes kui mitmes TTÜ lõputöös. Tegemist on lihtsalt kasutatava seadmega, kuid see vajab andmeanalüüsiks veel veidi tööd (mõistmist, kui lühikese lõigu kohta IRI üldse võiks kehtida) – esimene Eestis.
 • Dynatest LWD kasutati 2020 sügisel Pärnu ümbersõidu rekonstrueerimisel, tsementstabiliseeritud aluse kvaliteedikontrollis mis võimaldas enne 24 tunni möödumist stabiliseerimisest paigaldada asfaldi ja sisuliselt teha kogu katendi rekonstrueerimise (killustik, stabialus ja asfaldid) kahes lõigus kahe päevaga
 • Dynatest LWD seadmega mõõdetav kandevõime asendab nii Inspector-seadmega mõõdetavat kui plaatkoormuskatset (kasutatud nii Tallinna tee-ehituse objektidel kui laiemat tsiviilehituses, nii platside kui hoonealuste alade, sh vundamendisüvendite ja täidete kvaliteedihindamises – tsiviilehituse osa tugineb MaaRYL nõuetel).  vt: Tallinna tüüpkatendite juhend Riigi Teatajas mis tugineb uuringul.

T-Konsult OÜ on registreeritud (nr 12878340) 13.07.2015 – samal päeval, kui TTÜ (nüüd ehk TalTech) lektori Ain Kendra eelmine tööandja Ramboll (Taani) müüs Eesti üksuse tegevjuhtkonnale. Alustasime tegevust 08.08.2015 ja alates 2018 kevadest avasime kontori Tehnopoli ruumides (Mäealuse 2/1). Tänaseks oleme kolinud Peetrisse, Treiali 2-205. 2018 kevadest liitus tiimiga Riho Eichfuss, 2022 sügisel ühines tiimiga Simmo Talpas-Taltsepp.

Põhiosa rakendusuuringutest teostatakse koos tudengitega, tihti ka otseselt magistritöödena kuni riik ei pea otstarbekaks rakenduslike alusuuringute tellimist. 2018-2021 – 22 magistritööst kaheksas on kasutatud Dynatest LWD seadmeid.

Alates 2015 ehk siis T-Konsulti aegu on olulisemateks uuringuteks olnud Maanteeametile siirdetegurite arendus, mitmed uuringud koos ERC Konsultatsiooni OÜ-ga, Tallinna tüüpkatendid. Tööd ja leiba annavad nii liiklusuuringud, liiklusohutuse auditeerimine ja katendite projekteerimine teistele allhankena suurematele projekteerimisfirmadele, viimasel ajal ka tihedam koostöö Infragate’ga. Eraldi võiks veel märkida LED-ekraanide ohutushinnangud, eriveoste arvutused ja mitmesugused erinevad ekspertiisid. Koostöös arhitektidega lahendame detailplaneeringute probleeme ja koostame teede/platside projekte. Nagu kõrvalolevalt fotolt näha, on väga oluline roll Dynatest LWD seadmetel, seda nii kandevõime mõõtmistes (sh plaatkoormuskatse asemel) kui rakendusuuringutes. Meeskond osaleb ka e-katendite projektis (e-pavement projekt; e-Pavement OÜ)

T-Konsult toetab ka tudengeid Peep Sürje nimelise fondi stipendiumi kaudu

Firma on käibemaksukohuslane (KMKR EE101809223).

MTR majandustegevusteated (NB! tegevused ainult teedevaldkonnas):

 • EEP003377 – projekteerimine
 • ELK000064 – liikluskorralduse projektide tegemine
 • EPE001078 – ehitusprojektide ekspertiis
 • EEK001231 – ehitise audit (muud insener-tehnilised tegevusalad; teimimine ja analüüs) kuigi siin on probleem – juriidikas ei ole määratletud teede auditit, hoone puhul teeb seda ehitusinsener, silla puhul sillainsener.

Ain Kendra – volitatud teedeinsener (tase 8) – kutsetunnistus 176349 (volitused: teede projekteerimine ja ekspertiis, liiklusohutuse auditeerimine)

Konsultant – Tallinna Polütehniline Instituut, autoteed – 1981 (lõputöö: autoteede raalprojekteerimisest). Alates 2012 TTÜ teetehnika lektor.

Riho Eichfuss – diplomeeritud teedeinsener (tase 7) – kutsetunnistus E00391 (volitused: projekteerimine ja projektide ekspertiis)

Tegevjuht – Tallinna Tehnikaülikool, teedeehitus – 2018 (lõputöö: Dynatest LWD kasutus)

Simmo Talpas-Taltsepp – diplomeeritud teedeinsener (tase 7) – kutsetunnistus E015993

Insener – diplomeeritud teedeinsener (esmakutse), Tallinna Tehnikaülikool – 2024 (lõputöö: KRP)

Scroll to Top