Uus projekteerimisnorm tulemas

Kaua tehtud kaunikene – kuid kiitma on vara hakata. Eelnõude infosüsteemis asi üleval, kuid takerdus jälle MKM sisemises ringis. Kuigi kirjas et peaks jõustuma 1.märtsist 2023, on tänase seisuga tõenäolisem poolest aastast ehk kuskil jaanipäevast või 1.juulist. Põhjus – põhitähelepanu on siiski maanteedel ja see, et püüame ka linnaolusid reguleerida, ei meeldi teatud huvigruppidele. Valik, kas oodata kuniks huvigrupid suudavad senise EVS 843 Linnatänavad asemele koostada EVS 843 Linnaruum nimelise standardi. Mis erinevatel hinnangutel vähemalt kaks aastat nõuab. Järelikult, tuleb püüda kõige häirivamad osad mis linna käsitlevad, normist kustutada. Saadi siiani ilma hakkama, saadakse ka seni kuniks uut standardit koostatakse. Küll siis jõuab ka normi korrigeerida.

Oletame siis, et jõustumine on suvest – kuid see tähendab, et selleks ajaks tuleb juhendid korda saada. Sest käsiraamatust on juba loobutud. On asju, mis vajavad täiesti uut juhendit.

Scroll to Top