Gapman – profilomeeter

Englo toodab kergseadet Gapman – seade võimaldab jalakäija kiirusel fikseerida tee profiili. Põhimõte – väike nukuvankri mõõtu seade registreerib ratta pöörded ja seadme kaldenurga iga 5 cm vahemaa tagant (algne oli 10 cm intervall, kuid palusime seda väiksemaks teha). Mõõtmise tulemusena, kui näiteks fikseerida sõiduraja ristprofiili, saame objektil teada mõõtesirge (mõõtmise alg- ja lõpp-punkti vahelise) pikkuse ja kalde ning suurima hälbe sirgest koos selle hälbe asukohaga sirgel. Samuti arvutatakse välja IRI-arv mõõdetud lõigu kohta.

Andmed salvestatakse ja hiljem võib need kopeerida (csv-fail) Excelisse järeltöötluseks. Lõputöö raames koostas Mattias Einstein vastava Excel-rakenduse, mis hõlbustab andmeanalüüsi, võimaldades kasutada erinevaid roopasügavuse mõõtemeetodeid ja esitada tulemust soovitud graafilisel kujul. Ilmselt pakub Englo ka sellesama rakenduse edasistele kasutajatele kaasa.

Mõõtelõigu pikkuse võib ise valida, sõiduraja roopa mõõtmisel on mõistlik võtta lõigud just raja laiused sest termoplastmarkeering mõjutab muidu mõõtetulemusi. Tõsi, mõõtereast saab ka hiljem sobiva pikkusega lõigud valida ja markeeringu alad välja jätta.

Kindlasti on seade kiirem, ohutum ja mõistlikum kui latiga mõõtmine.

Mõned lisavõimalused ka – näiteks, tänaval on tehtud kaevetööd ja katend taastatud. Kuid mitte just kõige tasasemalt. Gapman võimaldab ka mõõta IRI-arvu ja soovi korral ka virtuaalse latiga “augu” ehk lohu sügavust. Tavalatt jääb tihti lühikeseks, Gapmani jaoks on mõõdetava jone pikkus piiratud vaid mälumahuga.

 

Scroll to Top