Planeeringust, selle puudumisest ja tagajärgedest

Tallinnal on Üldplaneering – aastast 2001. Huvitavad nopped: Tagatakse võimalused kesklinna liiklusolude parandamiseks ühistranspordi arendamisega ja maa reserveerimisega uutele magistraalteedele, nagu Põhja-ja Lõunaväil, Pelgulinna (Erika-Humala-Laki), Kalamaja ja Pääsküla möödasõiduteed. Tänavavõrgu arendamisel on lähiaastakümne prioriteetseks ülesandeks linnakeskusest tangensiaalsete möödasõiduteede rajamine. Vaieldamatuks prioriteediks on Põhjaväil, mis on ühtlasi rahvusvahelise Via Baltica projekti üks element. Linnaosadel on veidi […]

Planeeringust, selle puudumisest ja tagajärgedest Loe edasi »