Magistritöödest

 • 2013 Jaanus Taro – teekatendite dimensioneerimise võrdlev analüüs
 • 2014 Eero Keldo – asfaltsegude temperatuurirežiimi jälgimine (FLIR)
 • 2015 Aleksei Jerjomenko – Kose-Võõbu eelprojekt (2+1 või 2+2)
 • 2015 Aleksandr Olõkainen – katendi ressurss etapiviisilisel ehitamisel
 • 2015 Gert Vatsel – Šlakikillustiku ja -liiva kasutamine teedeehituses
 • 2015 Tauri Saupõld – roobas ja selle arengu dünaamika
 • 2016 Esti Meier – Lähtekohad EKV teedevõrgu projekteerimiseks
 • 2016 Aleksandr Korobov – Tallinna tüüpkatendid
 • 2016 Asso Kruusimägi – HCM 2010 linnatänavate ristmike käsitlus
 • 2016 Madli Murel – uued tehnoloogiad pinnaste stabiliseerimisel
 • 2017 Artjom Požarski – sõidukite siirdetegurite analüüs
 • 2017 Kristen Veibri – Reidi tee – Paldiski mnt tunnel
 • 2017 Sander Püüa – erinevatest materjalidest äärekivid
 • 2017 Kaimar Kukk – VMS – muutkujutisega liikluskorraldusvahendid
 • 2017 Kai Mändmets – roomikmasinatele sobilikud katendid
 • 2017 Ott Ojaperv – jalgrattasõbralik taristu Mustamäe tee näitel
 • 2018 Ann Siniväli – omanikujärelevalve – insener riigiteede ehituses
 • 2018 Riho Eichfuss – kandevõime mõõtmine Dynatest LWD seadmega
 • 2019 Rasmus Renter – liiva ja killustiku segude E-mooduli mõõtmine
 • 2019 Mihkel Kask – Eestis toimunud mootorrattaõnnetused ja taristu
 • 2019 Rait Kopti – geosünteetide kasutamise mõju kandevõimele
 • 2019 Andre Säre – ringristmike kavandamise alused
 • 2019 Timo Tsefels – kruusa ja liiva võrdlev katsetamine CBR ja LWD
 • 2019 Martin Terase – savipinnaste stabiliseerimine
 • 2020 Tauri Väli – naastrehvid
 • 2020 Karel Vergi – kaevetööde järgne kvaliteedikontroll LWD-ga
 • 2021 Mattias Einstein – Gapman käsiprofilomeetri kasutusvõimalused katete ebatasasuse mõõtmisel
 • 2021 Kert Jõeäär – PCR süsteem lennuvälja katendi hindamisel
 • 2021 Joonas Vuntus – niiskuse mõju liiva kandevõimele
 • 2021 Tauno Kreinin – Aafrika riikide teedeehituses osalemise võimalused (Gambia)
 • 2022 Villu Vapper – jalgrattateed ja jalgrattateede võrgustikud
 • 2022 Celine Aros  – korrektne ja loogiline ajutine liikluskorraldus teetöödel
 • 2022 Roman Sokmann – Linnatänavate projekteerimise protsess Autodesk C3D tarkvaraga
 • 2022 Marken Murdla – Kergliiklustee talihoolde nõuded ja konstrueeritud mõõteseade
 • 2023 Egle Rebane – sillutiskatendite kataloog
 • 2023 Sander Rits – Omanikujärelevalve ja teetööde kvaliteet
 • 2024 Simmo Talpas-Taltsepp  KAP vs KRP ehk Soome süsteemi katendiarvutus
 • 2024 Anton Lomashko – kaevetööde järgse katendi taastamise kvaliteedikontroll LWD/Gapman
 • 2024 Verner Martisen – katendikataloog

 

Scroll to Top