Esileht

Kandevõime mõõtmised

Mõõtmised Dynatest LWD seadmega (asendab nii plaatkoormuskatset kui Inspector-seadmega mõõtmist) nii teedeehituslikel töödel kui tsiviilehitustes näiteks vundamendi aluse mõõtmisel…

Uurimis- ja arendustööd nii teekatendite valdkonnas kui teedeasjanduses laiemalt

Karjäärimaterjalide võrdlev analüüs eesmärgiga kontrollida materjali vastavust projektis ettenähtud tasemele…

Katendite projekteerimine teedele ja tänavatele

Eesti reeglite alusel (sh etapiviisilise ehituse arvestusega maanteedele) ja tüüpkatendite (Tallinn 2019) adapteerimisega teistele asumitele või aluspinnastele…

Teede projekteerimine ja planeerimine

Detailplaneeringute teedeosa konsulteerimine ja lahendamine…

Liiklusuuringud

Projekteerimiseks vajalikud uuringud – loendus, prognoos, läbilaskvused…

Muud konsultatsioonid

Teedevaldkonna konsultatsioonitegevus laiemalt, sealhulgas ekspertarvamuste ja hinnangute koostamine kohtuasjades…

Viimased artiklid blogis

Betoonist äärekivid, sillutiskivid ja plaadid – külmakindlus

Projektides kirjeldatakse, et betoontooted peavad vastama sellekohasele eurostandardile. Kuid siin on mitu küsimust. Esiteks, määratleb standard erinevad kategooriad ja mõõtmiste meetodid. Kuid ei anna ette kui on valida mitme kategooria vahel, millisest konkreetselt juhinduda. Ja teiseks, võttes ette külmakindluse teema, on standard jube pinnapealne. Määratletakse vaid üks kategooria (3 ehk D), kus 28 tsükliga võib

Loe lähemalt »

MTR ja kutse

Eesti peab end digiriigiks. Juriidilised isikud on kirjas äriregistris. Ehitisregistri kallal on piisavalt näritud, võtaks seekord ette majandustegevuse registri MTR, registrit peab riik ise. Ehitusseadustiku järgi on muuhulgas reguleeritud pädevuskohustusega teedevaldkonna kutsed. Pädevust kontrollib ja kutseid väljastab praegu Taristuehituse liit ning tulemused on leitavad Kutseregistrist, ka see on riigi ülalpeetav. Kutseregistriga suurt muud muret polegi,

Loe lähemalt »

M: Kergliiklusteede võrgustik Tallinna lähivaldades

Arengudokumendid mis peaks ette andma raamistiku – kuhu midagi kavas on, kuid probleemiks on ettearvatamatus, sest ehitusotsused ei pruugi järgida kõrgema tasandi planeeringuid ja arengukavad on palju mõjutatud hetkevalitsejate poliitilistest huvidest. Üldplaneeringud on (tihti) veel olukorda kirjeldavad, detailiseerimata visiooni. Näide: Kirdalu-Tagadi ristlõige mis ei näe kohta kergliiklejale ja samas on planeeringus kergliiklustee, mida TrAm spetsialistid

Loe lähemalt »

Viimased postitused foorumis

Scroll to Top