Tehnika ja tarkvara

Tehnika/tarkvara

  • Dynatest LWD 3032 – kaks seadet (kalibreering kehtib kuni märts 2025, mille järel seadmed kalibreeritakse tehases uuesti) professional-tarkvaraga. Seade vastab USA standardile ASTM 2583

Seadmega on võimalik mõõta elastsusmoodulit (kandevõimet) nii uuritava kihi pinnal kui materjaliuuringuteks Proctor-vormis, võimalik ka vajumikausi mõõtmine (kahe lisa-anduriga) et hinnata mitmekihilise konstruktsiooni alakihti

  • Proctor-vormid ja haamrid, vibrotihendusseade (vastab briti standardile BS 1377 ja USA standardile ASTM D7382-07) mis võimaldab ka välitingimustes tihendada materjali standardsele Proctor-tihedusele nii 100 kui 150 mm standardses vormis, digitaalkaal 20 kg
  • Digitaalne niiskusemõõtja PCE MA-202, mis võimaldab ka välitingimustes 15…45 minutiga määrata materjali/pinnase niiskuse (400W halogeenkuumutiga kuni 200g digitaalkaal)
  • Mõõteratas, kaugusmõõdik, digitaalne kaldemõõdik KM-3, laserlood 899 Rota-Line – et kontrollida tegelikku kallet ka pikema vaatekiirega
  • Gapman – seade teekatte profiili fikseerimiseks (kalded, roopad ja vajumid)
  • Digitaalsed audio-visuaalse salvestuse seadmed (sh GPS koordineeritud fotoaparaadid)
  • Autodesk AEC Collection, Autoturn (vehicle tracking), Microsoft Office
Scroll to Top