Parkimiskoha suurusest

Eestis kehtib standard EVS 843:2016 Linnatänavad. Standard sätestab muuhulgas parkimiskoha vähima lubatud suuruse. Enne seda standardit oli 843:2003 mis omakorda koostati ehitusnormi EPN 17 baasil. See aga tuli üsna üheselt Nõuka-aegsest normist.

2003 standardis, sõiduauto normaalne parkimiskoht 2,5 lai 5,0 pikk. Kaubanduskeskustes soovitatav laius 2,6. NB! see oli soovitus, mitte kohustus. Koht võib olla lühem, 4,5 meetrit kui äärekivi on 8…10 cm kõrge ja selliselt parkimisega ei jää jalakäijate ala lubatud piirist kitsamaks (1,5 meetrit puhast takistusteta laiust).

2016 ehk kehtivas standardis on normaalne parkimiskoha laius 2,6 ja erandina väikeparklas (kuni 30 kohta) 2,5 meetrit. Kaubanduskeskuses ja mujal suure käibega kohas minimaalne laius 2,7 meetrit.

Lisatingimused on invakohtadele ja parkla äärekohtadele kui ala piirneb takistusega.

Nagu näha, ei arvestata parkimiskoha mõõtudes Ameerika autodega, mis kipuvad pikemad olema ega ka Euroopa luksusmasinatega, kus pikkust üle viie meetri. Samuti ei klapi siia ka pakiautod ja -bussid mis ka pikemad tavamasinast, ka siis, kui need pakikad sõiduautolubadega liigutatavad (B-kat). Võimalik, et parkimismajades tuleb ka piirpikkuse (ja kõrgusega) arvestada.

Soomes on veel väiksemad parkimiskohad kui meie standard ette näeb aga tasuks kaaluda, kas kasti veel suuremaks venitada. https://www.iltalehti.fi/autouutiset/a/f43aaab8-a48b-4464-97a1-20ef0d1b7f16

Mulle meeldib LIDLi lahendus, mis kasutab topeltjoont – sel juhul jäetakse kindla peale kahe auto vahele ka mingisugune vahekaugus.

Siis kui 2016 standardit tehtud sai, võrdlesime keskmise auto laiust. Tõsi ta on, see on järjest kasvanud. Laias laastus võib öelda, et keskmine kuskil 1980ndatel oli Lada. 1990ndatel Sierra. 2000 võiks pakkuda Passati. 2010 hakkasid laiemalt levima maasturilaadsed tooted. Loomulikult Hummer tavaparkla mõõtude jaoks ei saa olla etaloniks.

Praegu mõeldakse uue standardi peale, küll arhitektide vaatenurgast ja nimekski tahetakse panna “Linnaruum”. Põhiaur on täna diskussioonis selle kallal, kui palju peaks parkimiskohti olema ehk siis parkimisnormatiiv. Mind huvitaks pigem see tehniline osa, et millised need kohad olema peaks. Elektriautode tulekuga on ka massid ja mõõdud kasvanud. Tulekski püüda võrrelda, kui laia kohta tänane auto ilma teist kriipimata tarbiks – siis nn “harju keskmine”, sest nagu öeldud, Hummer pole etalon.

Muide, ka uues maanteede projekteerimisnormis on parkimiskohad lahendatud vaid viitega sellelesamale linnatänavate standardile ning ka erateede ja parklate omanikud peavad samast standardist juhinduma nendes parklates, kus parkimiskohad on üldse märgistatud. See on ka ainuke nõue lisaks üldisele ohutuse tagamisele, mis avalikkusele suunatud erateedele kehtib. Avalikkusele suunatud tähendabki seda, et tee ja parkla teenindavad objekte, kus igaüks sisse astuda võib – laias laastus kõiki teenindusasutusi.

Scroll to Top