Päästeteenistuse juurdepääs

Seoses küll ühe võimaliku kohtuasjaga ilmnes vajadus selgeks saada, millised on nõuded päästeteenistuse poolt juurdepääsudele. Järgnevalt siis küsimused-vastused:

Millise sõiduki juurdepääs tuleb tagada teede planeerimisel, sealhulgas ka detailplaneeringu teedeosa kavandamisel. Kas see on erinev sõltuvalt krundil paiknevast või kavandatavast hoonestusest? Siis, mitmetonnine, mitmeteljeline, kui pikk – et saaks kujundada ka pöördekoridorid. Ja kui lähedale sõiduk peab hoone välisuksele saama.

Päästeautode andmed

  • põhiauto: pikkus 8,5 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,3 m, pöörderaadius 9,5 m, registrimass 18 000 kg, teljekoormus 11 500 kg;
  • paakauto: pikkus 8,5 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,2 m, pöörderaadius 9,5 m, registrimass 26 000 kg, teljekoormus 10 500 kg;
  • redelauto: pikkus 10,16 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,4 m, pöörderaadius 9,5 m, registrimass 18 000 kg, teljekoormus 12 000 kg, tugijalgade ulatus 5 m.
  • tõstukauto: pikkus 12,85 m, laius 2,55 m, kõrgus 3,9 m, pöörderaadius 13 m, registrimass 32 000 kg, teljekoormus 11 000 kg.

Üksikelamute puhul võib päästetehnika kaugus jääda hoone peasissepääsust kuni 50 m kaugusele. Teiste hoonete puhul peab olema võimalik sõita hoone peasissepääsuni ja päästemeeskonna sisenemisteeni. Juurdepääsuteede projekteerimisel ja pöörderaadiuste arvestamisel tuleb võtta aluseks eelpool esitatud andmed ning pöördekoridori arvutamisel võetakse aluseks majandus- ja taristuministri määrus „Tee projekteerimise normid“.

Kas keegi oskab ka öelda, millised peaksid nõuded sellele teele endale olema. Laius, kandevõime, talvel lahtihoitav. Põhimõtteliselt ei pea ju tee treppi minema, saab ka üle muru sõita kuid kuskil peaks olema tugevdatud alus, võib  muru olla kuid all killustik või kruus, et sisse ei vajuks ka kehvades oludes.

  • Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi.
  • Kandevõime tagatakse vastavalt sõiduki tehnilistele andmetele (vt punktis 1 päästeauto andmed)
  • Juurdepääs peab olema tagatud aastaringselt. Lumi lükatud ja kandvus tagatud. Tugevdatud muruplatse üldjuhul ei aktsepteerita, sest nendele hooldusnõudeid ei esitata. Sõltuvalt ilmast võib päästetehnika ka muruplatsil kinni jääda olgugi, et on tugevdatud aluspinnas.
  • Kui juurdepääsutee viib läbib värava, kangialuse vms, peab päästesõidukite sissesõiduks olema tagatud vähemalt 4 m lai ja 4 m kõrge puhas ala, kus ei ole takistusi sõidukiga sisenemiseks.

Projekteerijale on meil juhendmaterjalid üles seatud Päästeameti kodulehel jaotises: taotle ja kooskõlasta (https://www.rescue.ee/et/ehitusprojektide-kooskolastamine).

Nüüd siis kommentaariala.

Kandevõime tagatakse vastavalt sõiduki tehnilistele andmetele – see on tegelikult bsht. Teada vaid, et üldjuhul ei kasutata reguleeritava rehvirõhuga süsteeme ja ala/ülerõhku ka mitte. Ka ei saa öelda üheselt negatiivset ka muruplatsi kohta, küll aga peaks päästjate jaoks see ala, kus on tugevdatud alus, olema selgelt eristatav ülejäänust. Katendi dimensioneerimisel arvestame korduvkoormustega – päästetööde puhul sellist korduvkoormust ei ole ega tule.

Kuidas aga lood on lumelükkamisega, kui tegu ei ole tavapärase autode juurdepääsutee ja parklaga maja juures, mida igapäevaselt kasutataks? Ja kui ongi? Siis on tavaolukorras sõiduautosid piisavalt pargitud et see päästeauto sinna vahele eriti hästi ei mahu. Järeldus – ka majaäärsete sõiduautoparklate dimensioneerimisel tuleb jätta autoridade vahele vähemalt 3,5 meetrit.

 

Scroll to Top