Kandevõime mõõtmine avalikel teedel M101 alusel

Normitehniline vastuolu MKM määrus 2 (2020), Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded, sätestab vajalikuna viite katendi tugevusarvutusele või valitud tüüpkatendile (ei ole otsest viidet kandevõimele). Muldkeha ja dreenkihi osas on sätestatud et projekt esitab nõuded tihendustegurile (mitte kandevõimele). MKM määrus 106 (2015/2021) räägib katendi vähimast nõutavast elastsusmoodulist ja muldkeha pinnaste tihendustegurist. MKM määruse 101 ainus viide kandevõimele …

Kandevõime mõõtmine avalikel teedel M101 alusel Loe edasi »