Määrus 101 – kvaliteedinõuded

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized @et
  • Post last modified:Artiklit viimati muudetud: 24. nov. 2020

23.11.2020 hakkas kehtima MKM määruse 101 uus redaktsioon. Põhiliseks muudatuseks on loobumine EVS 901-20 järgse filtratsioonikatse läbiviimisest. Kriipsuke ajalugu selles osas – alates 2012 on meie teedeehitussektor maadelnud et täita nõuet, mis on küll algselt vene normides olemas, kuid mille tagaajamisest on ka venelased ammu loobunud.

Tegemist ei ole veel sõja võiduga vaid alles esimese lahinguga. Sellegipoolest avab see võimalused, näiteks Tallinna tüüpkatendites kirjeldatud viisi rakendamiseks, mis sisaldab filtratsiooni asemel ainult külmakindluse nõuet ja sedagi sõelkõvera alusel. Soome normides on külmakindlad materjalid (liivad, kruusad) peenosisesisaldusega kuni 7% (kaasa arvatud, tegu on ümardatud väärtusega, seega 7,49% on ka veel okei). Lisatingimustega võib ka kuni 15% olla külmakindel, sest neid pinnaseid ei võeta külmakerkearvutustes arvesse. Kui kasutada maanteede projekteerimisnorme ja sealjuures viitega Soome normidele, on võimalik filtratsioonist mööda minna projekteerimisel, väike konflikt jääb ameti teiste juhenditega. Kuid enam ei ole seda pidurit, mis igasuguste projektide puhul kohustas filtratsiooni mõõtma.

Ja samas ka teine läbimurre – katte taastamise punkt pärast kaevetöid – ei ole ka seal enam filtratsiooninõuet, vaid “Kaevik täidetakse ja tihendatakse kuni 2 meetri sügavuses samaväärsete omadustega materjaliga kuni 0,5 meetri paksuste kihtide kaupa.” Lisada tuleks vaid, “iga järgmise kihi tihendamisega kaevikut laiendades et tagada ka tööde käigus hõrenenud pinnase taastihendamine”

Ain

TTÜ lektor (teede projekteerimine) T-Konsult OÜ - konsultant volitatud teedeinsener (tase 8)