Go to Top

Liiklus

  • Liiklusuuringud

  • Liikluskorralduse projekteerimine

  • Liiklusohutuse inspekteerimine (LoI)

  • Liiklusohutuse auditeerimine (LoA)

 

Igal juhul tuleb olemasolev liiklus fikseerida, automaatloendused teostame koostöös Teede Tehnokeskusega või AS Englo kaasaegsete automaatloenduritega, kasutame ka videoloendust ja käsiloendust. Keerulisematel juhtudel tuleb liiklus modelleerida, väiksemates süsteemides lihtsalt Exceli abil, suuremates kasutades spetsiifilist tarkvara (Paramics ja EMME / Ramboll Finland; Cube / IB Stratum).

Kuigi projekteerimisnormides on antud meetod, kuidas liiklusprognoose koostada, on tavaliselt vaja enamat. Baasprognoosi meetod on küll olemas, kuid ka seda tuleb täiendada.

Vajadusel korraldame ka müra modelleerimise (Soundplan tarkvara, Esta Rahno/Škepast&Puhkim).

 

Liikluskorraldusprojektide tegemine ja nende kooskõlastamine nii Maanteeameti kui kohalike omavalitsuste vastavate struktuuriüksustega – (nii ehitusaegse liikluskorralduse jaoks kui ka massiüritustega seotud liikluse ümberkorraldamiseks).

 

 

Olemasoleva infrastruktuuri objekti liikluslahenduse üksikasjalik regulaarne, süstemaatiline ja tehniline kontrollimine liiklusohutuse aspektist lähtudes;

Seda võib teha ka teeomanik, kui tal on selleks vastav kompetents.

 

Auditeeritakse nii projekte kui ka valminud infrastruktuuri objekte. Liikluslahenduse üksikasjaliku kontrolliga tegelevad ainult liiklusohutuse audiitori kvalifikatsiooni omavad isikud, kes peavad olema läbinud vastava koolituskursuse ja omama praktilise projekteerimise vähemalt viieaastast kogemust.