Go to Top

Teenused

  • Katendite projekteerimine ja ekspertiis

  • Uuringud

  • Koolitused

  • Teeprojektide ekspertiis

  • Rajatiste projekteerimine

  • Tee ehitusjärelevalve (omanikujärelevalve)

  • Teede projekteerimine – koostöös partneritega

 

Teekatendite projekteerimine Eestis kehtivate juhendite alusel (KAP); Soome (Odemarki valem ja InfraRYL tüüpkatendid), Rootsi (PMS Objekt) ja Taani (MMOPP2013) tarkvaraga. Vajadusel ka lennuväljade katendid (FAA soovitatud tarkvaraga). Projektide ekspertiis. Materjalide võimalikud asendused ja projektide optimeerimine.

Lisaks teostame eriveoste arvutusi – kõik ülekaalulised veosed vajavad teeomaniku eriluba, mille eelduseks on kontrollarvutused. Need arvutused annavad võrdluse, kuivõrd soovitud veos on koormavam teekonstruktsioonile, määravad ära maksimaalselt lubatavad koormad, rehvirõhud ja veokiirused. Lisaks kontrollitakse ka soovitud veose trassi tee kandevõimet (tavaliselt teeregistri järgi) ja sildade kandevõimet (sillainsener Inga Kärg).

 

Teedega seotud uurimistööd erinevatele tellijatele (Maanteeamet, Tallinna linn jne), koostöös partneritega (TTÜ Teedeinstituut (Andrus Aavik, Tiit Metsvahi, Harri Rõuk), ERCC (Tiit Kaal, Luule Kaal), TKTK (Sven Sillamäe)

 

 

 

TTÜ õppetöö (teetehnika lektor – teede projekteerimine, liiklussõlmede projekteerimine)

Katendikoolitused (mis peaks kujunema iga-aastaseks)

Liiklusohutuse inspekteerimine ja auditeerimine

ja teised täiendkoolitused teedeinseneridele

Teeprojektide ekspertiis on ükskõik millisele projekti liigile sooritatud projekti kontroll, mis peab selgitama selle dokumendi vastavuse lähteülesandele, projekteerimistingimustele ja avastama projekteerija poolt tehtud vigu ning hindama teehoiutöö mõju keskkonnale.

 

Rajatiste projekteerimist teostame koostöös partneritega (Inga Kärg, Daniel Lõhmus). Küsi pakkumist !

Vastavalt tegevusloale on õigus omanikujärelevalvet teha, antud juhul on tavaliseks kujunenud siiski konfliktide lahendamine juhul, kui projektiga on probleeme.

 

  • Teede (linnatänavad ja maanteed), platside, parklate, kõnni- ja kergliiklusteede projektid;
  • Era- ja kortermajade hoovide heakorra ja juurdepääsuteede projektid