Go to Top

Tere

T-Konsult on uuenenud.

Põhiteemad, millega tegeleme:

 • Välikatsed kandevõime mõõtmiseks
  • Katendi kandevõime mõõtmised seadmega Dynatest LWD 3032
  • Pinnase/materjali niiskuse mõõtmine objektil seadmega PCE-MA202 (ka juhul, kui 220V ei ole käepärast)
  • Proctor-katse, kasutades nii 150 mm kui 100 mm diameetriga vormi – see võimaldab teha standardtihendusel proovi tegeliku niiskuse juures ja leida kandevõime väärtus, mis vastab Proctor-tihedusele. Kasutame 20 kg kaalu ning materjali elastsusmooduli mõõtmist LWD seadmega otse Proctori vormis.
 • Katendi projekteerimine
 • Liiklusohutuse auditeerimine
 • Liiklusuuringute läbiviimine (koostamine), sh liiklusloendus automaatseadmetega, koostöös ERC Konsultatsiooni OÜ-ga
 • Teeprojektide ekspertiis
 • Mitmesugused teedevaldkonna uurimistööd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *