Go to Top

kvalifikatsioon

Vastutavate isikute kvalifikatsioon on aluseks firma tegevusõigustele – MTR registreeringud:

Ehitusinseneride liit on hinnanud kvalifikatsiooni vastavaks volitatud teedeinseneri tasemele teede projekteerimises, planeerimises, uurimistööde ja inseneride õpetamise alal, lisaks ka liiklusohutuse auditeerimisel. Volitatud inseneri tase annab ka võimaluse osaleda eksperdina teedealaste vaidluste lahendamisel kohtus, mida nii mõnelgi korral, sealhulgas edukalt, tehtud on. Tänud Ramboll Eesti AS (nüüd Skepast&Puhkim AS, www.skpk.ee), mille koosseisus (2007-2015) eeltoodud kompetents põhiliselt on kogutud.

Kuna alates 1. juulist 2018 ei kehti enam Maanteeameti väljastatud pädevustunnistused, ei tegele T-Konsult OÜ enam omanikujärelevalvega. Tegevussuundadeks on seega

  • projekteerimine (sealhulgas katendid, aga ka liikluskorraldus ja liiklusuuringud)
  • projektide ekspertiis ja liiklusohutuse auditeerimine
  • kandevõime mõõtmine (laienev suund, mõõdame välitingimustes ka muud)
  • teedevaldkonna uurimistööd (lai ampluaa)