Go to Top

Koolitused

 

Kavandame uut koolitusblokki, tõenäolised teemad seonduvad juba ka 2018/2019 TTÜ lõputööde käigus õpituga.

  • Liiklusloendused ja liiklusprognoosid – Luule Kaal (kavas on uuendada ka baasprognoos, kui Maanteeamet selle hanke korraldab)
  • Katendite projekteerimise alusinfo – koormussagedus ja selle leidmine. Geoloogia ja selle tõlgendamine.
  • Katendite konstrueerimise põhimõtteid – nii meilt kui mujalt.
  • Katendite dimensioneerimine ja kontrollarvutused – Eesti (KAP ja Tallinna tüüpkatendid), Soome (Odemarki valem, uus juhend mis on ka eestikeelsena mnt kodukal ja InfraRYL tüüpkatendid), Rootsi (PMS Objekt ja tüüplahendused) ja Taani (MMOPP2017 ja tüüplahendused), veidi ka idanaabri tegevustest (uus standard katendi projekteerimiseks mis üldiselt järgib senist praktikat).
  • Materjalide vastavused – filtratsioon ja selle taandamine terastikulisele koostisele jämedateralistes segudes, täitematerjali määratlused (mõõdukalt ühtlaseteralised materjalid, kruusa-liiva-killustiku segud E60, E110 ja E160), külmakindluse määratlus Soome, Vene ja Eesti regulatsioonides
  • Kandevõime mõõtmine ehitusprotsessis – erinevad nõuded ja mõõteseadmed. Dynatest 3032 LWD ja selle võimalused. Analoogia muus maailmas – Dynatest on täpsemalt reglementeeritud Itaalia nõuetes. Ka Vene uued regulatsioonid räägivad kandevõimest, kuigi vaid plaatkoormuskatsest (modifitseeritud kujul) ja saksa koolkonna kergseadmetest.

Äripäeva taristukonverentsilt:

ap1 ap2 ap4