Go to Top

Koolitused

15.11 Ehituskeskuses – planeeritud teemad liiklusuuringutest kandevõime mõõtmiseni

 • Luule Kaal /ERC Konsultatsiooni OÜ/ liikluse loendamisest ja prognoosidest.
 • Ain Kendra /T-Konsult OÜ/ õhtuni, järgnevate teemadega
 • Siirdetegurid – WIM analüüsid, mis tegelikult meie teedel liigub
 • Katendi arvutuslik koormussagedus. Kitsendatud tingimused ja kõverad.
 • Geoloogia
  • Aluspinnaste liigitus (Eesti, Soome, Rootsi, Taani)
  • Ühtlaseteralised ja mõõdukalt ühtlaseteralised liivad
  • Kruusa-liiva-killustiku segu ja selle arvutusparameetrid
  • Täitematerjalid ja elastsusmoodul
  • Filtratsioonimoodul ja selle taandamine mõõdetud segult 0/4 täiskoostisele
  • Sõelkõver ja selle taandamised
 • Katendite liigitus. Erinevad materjalid.
 • Katendiarvutuse süsteemid ja tüüpkatendid
  • KAP, VSN, ODN ehk Vene koolkond
  • Odemarki valem ja Soome maanteed, tüüpkatendid linnas
  • PMS Objekt
  • MMOPP2017
 • Materjalide omaduste sõltuvused
 • Tegelik pinge teekonstruktsioonis erinevatel sügavustel
 • Truubid, kaevetööd ja taastäide. 94 MPa Inspectoriga
 • Kandevõime mõõtmine ja erinevad seadmed.
  • Plaatkoormuskatse
  • FWD, HWD, Fast FWD, Raptor, Heavy Loadman
  • LWD kolm koolkonda – Soome, Saksa ja Taani
 • Dynatest LWD ja plaatkoormuskatse – osaliselt asendatav
 • Kandevõime mõõtmine kvaliteedikontrolliks.
  • mõõtemetoodika: arvutuslik tase, vajalik keskmine 80%, vajalik miinimum 50%
  • mõõtmistingimused: kihil, süvistatud, läbi järgmise kihi
  • külmstabiliseerimise kvaliteedikontroll

KOKKUVÕTE

Äripäeva taristukonverentsilt:

ap1 ap2 ap4