Go to Top

Kliendid ja partnerid

Konkreetsete valdkondade probleemide lahendamiseks kasutame parimaid eksperte:

 • geotehnika valdkonnas dr Peeter Talviste (IPT Projektijuhtimine OÜ) või Mattias Olep (Geolep OÜ);
 • sildade ja tunnelite projekteerimisel Inga Kärg (T&I Insenerid OÜ) või Daniel Lõhmus (OÜ Maanteed);
 • tasuvusuuringutes (CBA) Tiit Kaal ja liiklusohutuse auditeerimisel Luule Kaal (ERC Konsultatsioonide OÜ) ning Tõnu Lukmann (L&T Konsult OÜ);
 • liikluse modelleerimisel Tarmo Sulger (IB Stratum)
 • planeeringute, maastikuarhitektuuri ja haljastuse teemades Eneli Niinepuu (Sala Terrena OÜ), Ülle Kunnus (OÜ Ekseeder) ja Kadi Tuul;
 • teeäärsete loodusmõjude ja keskkonnakaitseliste protsesside teemal Olavi Hiiemäe (Keskkonnaagentuur Viridis OÜ);
 • hüdrogeoloogiaga seonduvates valdkondades Kersti Ritsberg;
 • maaparanduse ja hüdrotehniliste rajatiste osas Enn Kulp (Piiber projekt OÜ) ja teised (Maves, Maa ja Vesi);
 • elektriteemadel Henri Klemmer (Hepta Group OÜ)
 • teede projekteerijatest on partneriteks Viavelo OÜ, Škepast&Puhkim AS; Landverk OÜ, Selektor Projekt OÜ, Tinterprojekt OÜ, Tuulekaru, Nordecon, Infragate, SWECO ja teised – list on avatud sest koostööst sünnib kasu kõigile;
 • Teedevõrgu seisundi hindamisega seonduvalt Tiit Kaal (ERC Konsultatsioonide OÜ) – näiteks, Roadroid seadmega tee tasasuse hindamine;
 • Liiklusloendused – videoloendus, käsiloendus ja automaatne Sensebit või Englo anduritega (ERC Konsultatsiooni OÜ) – andur paigaldatakse loenduse ajaks katte sisse (Sensebit sõidujälgede vahel, Englo tee kõrval peenras), nii nädalane periood kui ka pikem loendusaeg, puuduvad voolikloenduse puudused (max liiklussagedus 8000 a/ööp; loendusajal ei tohi olla talihooldust, voolikualune pind peaks olema tasane). Võimalik on kasutada ka radarloendureid mis võimaldavad lugeda ka aeglast liiklust
 • pinnase ja materjalide stabiliseerimiseks Stabilroad  (tsemendilisand) või polümeersideained M10+50 (universaalne) ja LBS (savipinnaste stabiliseerimiseks) ning LDC (tolmutõrjeks), aga ka Uretek (mitmesuguste avade ja tühikute täitmiseks konstruktsioone lahti võtmata)
 • Oma jõududega oleme arendanud välitööde kompleksi (analoog – USA – Marylandi juhend), mille koosseisus:
  • tee kandevõime ja materjali ülakihi elastsusmooduli mõõtmine Dynatest LWD 3032 seadmetega (sealhulgas ka plaatkoormuskatsega võrreldavas režiimis, vajadusel ka Inspector/Loadman seadmetega võrreldavalt)
  • ehitusmaterjali (puistematerjali) või pinnase niiskussisalduse määramine objektil seadmega PCE-MA202 (näiteks, liiva niiskussisaldus selgub 10 minutiga, savipinnas võib seadmes kuivada 45 minutit)
  • Proctor-katse teostamine välitingimustes (nii 100 mm kui 150 mm vormiga), koos materjali elastsusmooduli mõõtmisega Proctor-vormis vahetult pärast standardtihendamist – annab aluse täpsustatud nõuete esitamiseks materjali tihendamisel objektil
  • materjali plastsuse määramine rootsi koonuse meetodiga

Dynatesti seadmeid müüb Eestis OÜ Est-Doma (Jaanus Vahtra, www.domagroup.eu – 5347 5655)