Go to Top

Ettevõttest

T-Konsult OÜ on asutatud 2015 suvel, et paremini korraldada teedeinsener Ain Kendra töist tegevust erinevate klientidega lisaks lektoritööle Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudis mis nimetati ringi TTÜ Inseneriteaduskonna Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi teede ja geodeesia uurimisrühmaks (teede ja liiklussõlmede projekteerimine alates 2012 sügisest). 2018 septembrist kasutatakse TTÜ lühendi asemel nime TalTech seda nii eesti- kui ingliskeelses kirjelduses. Alates 2018 märtsikuust on kandvaks jõuks Riho Eichfuss (kaitses magistritöö 05.06.2018). Firma koosseis on paindlik, võimaldab vajadusel kaasata nii erinevaid eksperte kui ka anda praktilist rakendust teedeehituse ala üliõpilastele. Kuigi põhilised tegevused seonduvad katendite (projekteerimine, ekspertiisid) ja liikluse küsimusega (auditeerimine, inspekteerimine, liiklusuuringud sh prognoosid), on tegevusvaldkond siiski laiem, järjest suurema osa moodustab ka CAD kasutus (meil on kogu vajalik Autodesk tarkvara ja Autoturn lisamoodulid, kuid me ise ei tegele sildadega). Olulise osa moodustavad seejuures konsultatsioonid teedega seotud kohtuvaidluste teemadel. 2018 aprilli algusest avasime ka kontori Tallinnas, Tehnopolis (teedeinseneridele tuttavas kohas – senise teedelabori vastas). 2019 maikuust oleme valmis kandevõime mõõtmistöödeks kahe seadme ja kahe meeskonnaga.

 

  • Kvalifikatsioon
  • Põhitegevuseks on teekatendite projekteerimine ja katendivaldkonna uurimised-analüüsid ja arendustööd aga ka detailplaneeringute liikluslahendused ja laiemalt teeprojekteerimise ülesanded, kasutades seejuures Autodesk Engineering paketti (Civil 3D ja vajalikud lisad)
  • Liiklusuuringud ja liiklusohutus, sealhulgas ka auditeerimine
  • Tee või konstruktsioonikihi kandevõime mõõtmine Dynatest LWD 3032 seadmega (erinevad koormustallad 100…300 mm, koormus 5…20 kg, täiendavad andurid – võimaldab lisaks kandevõimele määrata ka ülakihi elastsusmooduli). Siia on lisandunud ka materjali niiskuse mõõtmine PCE-MA202 seadmega ning võimalus Proctor-katse läbiviimiseks välitingimustes. NB! Tallinn aktsepteerib Dynatest LWD mõõtmised plaatkoormuskatse asemel. Reeglina mõõtmised madala pingega (100 kPa režiim, lähedane Zorn ja HMP) kuid võimalik ka Inspectori-režiimis (1,5 MPa pinge talla all, tulemused võrreldavad Inspectoriga).
  • Kliendid ja partnerid

Ain Kendra – 5171055

Riho Eichfuss – 53365546

Jussi Kendra – 5281093

Mäealuse 2/1 Tehnopol