Go to Top

Ettevottest

T-Konsult OÜ on asutatud 2015 suvel, et paremini korraldada teedeinsener Ain Kendra töist tegevust erinevate klientidega lisaks lektoritööle Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituudis mis nimetati ringi TTÜ Inseneriteaduskonna Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi teede ja geodeesia uurimisrühmaks (teede ja liiklussõlmede projekteerimine alates 2012 sügisest). 2018 septembrist kasutatakse TTÜ lühendi asemel nime TalTech seda nii eesti- kui ingliskeelses kirjelduses. Alates 2018 märtsikuust on kandvaks jõuks ka Riho Eichfuss (kaitses magistritöö 05.06.2018). Firma koosseis on paindlik, võimaldab vajadusel kaasata nii erinevaid eksperte kui ka anda praktilist rakendust teedeehituse ala üliõpilastele. Kuigi põhilised tegevused seonduvad katendite (projekteerimine, ekspertiisid) ja liikluse küsimusega (auditeerimine, inspekteerimine, liiklusuuringud sh prognoosid), on tegevusvaldkond siiski laiem, järjest suurema osa moodustab ka CAD kasutus. Olulise osa moodustavad seejuures konsultatsioonid teedega seotud kohtuvaidluste teemadel. Aprilli algusest avasime ka kontori Tallinnas, Tehnopolis (teedeinseneridele tuttavas kohas – senise teedelabori vastas).

 

  • Kvalifikatsioon
  • Põhitegevuseks on teekatendite projekteerimine ja katendivaldkonna uurimised-analüüsid ja arendustööd aga ka detailplaneeringute liikluslahendused ja laiemalt teeprojekteerimise ülesanded, kasutades seejuures Autodesk Engineering paketti (Civil 3D ja vajalikud lisad)
  • Liiklusuuringud ja liiklusohutus, sealhulgas ka auditeerimine
  • Tee või konstruktsioonikihi kandevõime mõõtmine Dynatest LWD 3031 seadmega (erinevad koormustallad 100…300 mm, koormus 5…20 kg, täiendavad andurid – võimaldab lisaks kandevõimele määrata ka ülakihi elastsusmooduli). Siia on lisandunud ka materjali niiskuse mõõtmine PCE-MA202 seadmega ning võimalus Proctor-katse läbiviimiseks välitingimustes. NB! Tallinn aktsepteerib Dynatest LWD mõõtmised plaatkoormuskatse asemel.
  • Kliendid ja partnerid

Ain Kendra – 5171055

Riho Eichfuss – 53365546

Mäealuse 2/1 Tehnopol